صنعت گردشگری در حال تبدیل شدن به بزرگترین صنعت پول ساز دنیا می باشد و سرمایه گذاری های بسیار وسیعی در دنیا انجام شده و یا در حال انجام است...


شرکت سوئیت رویال در سال 2018 با هدف ساخت هتل های زنجیره ای 5 ستاره در سراسر دنیا تاسیس گردیده است .
این هدف با ساخت پروژه تفلیس استارت خورده و در نهایت با شعبات گوناگون و تقریبا یک شکل در چندین کشور به کار خود ادامه خواهد داد. در این راستا سرمایه گذاری های وسیعی صورت گرفته و با مطالعات دقیق و همسو با آمارهای بین المللی اقدام به عمل گردیده است.
ما خوشبین هستیم به اینکه با قدرت بیشتری جلو رفته و جهت رسیدن به این اهداف با سرعت بیشتری حرکت نماییم.
پیش بینی شرکت سوئیت رویال برای سال 2025 ایجاد حدقل 5 هتل زنجیره ای متحد الشکل و تا سال  2030، 15 هتل در سر تا سر دنیا خواهد بود. 
0
پیش بینی سوئیت رویال
توسعه ساخت هتل ها تا 15 شعبه
0
نگرش سوئیت رویال
ساخت حداقل 5 هتل زنجیره ای
0
سال تاسیس شرکت
هدف : ساخت هتل های 5 ستاره زنجیره ای