سرمایه گذاری در گرجستان توسط آقای حبیب دهقان نسب

news بازدید: 1345

   سرمایه گذاری در پروژه سوئیت رویال تفلیس این بار توسط آقای حبیب دهقان نسب

سرمایه گذاری در گرجستان توسط جناب آقای حبیب دهقان نسب بازیگر برجسته، توانمند و قدیمی ایران عصر دیروز 2019-05-21 (30-2-1398)  با حضور در دفتر مرکزی پروژه هتل سوئیت رویال تفلیس شریک و سرمایه گذار هتل سوئیت رویال شدند و رسما با انعقاد قرارداد فی مابین سهام خود را دریافت نمودند

ورود ایشان را تبریک گفته و به امید خدا گام مثبت دیگری در جهت سرمایه گذاری در گرجستان و ارتقاع و شکوفایی پروژه سوئیت رویال به همراه ایشان برداشته شود.

با آروزی موفقیت برای ایشان و دیگر سرمایه گذاران گرجستان مخصوصا سرمایه گذاران پروژه سوئیت رویال

 

سرمایه گذاری در گرجستان و پروژه سوئیت رویالسرمایه گذاری در گرجستان و پروژه سوئیت رویال 

چاپ